Opbrengst benefiet concert mei 2022

De opbrengst van het benefietconcert welke “Wilhelmina” organiseerde in mei 2022 is uitgekomen op maar liefst €900,00!!

Dit geld wordt besteed aan de opvang voor Oekraïense mensen in een oud bejaardentehuis in Eenrum. Hier is een groot gebrek aan voorzieningen en hygiëne. Met het geld wat verkregen is uit de toegangskaarten en uit bijdragen van sponsoren zullen spullen aangeschaft worden om deze nieuwe locatie wat leefbaarder te maken.

Vergelijkbare berichten