Over de opleiding

Muziek maken kun je leren of je nu jong of oud bent. Muziek maken is een een hele leuke bezigheid en je kunt het heel lang blijven doen.

De muzieklessen worden gegeven door de vakdocenten Matthijs Leffers en Bert Oldenhuis. Matthijs verzorgt de opleiding voor de koperblazers, Bert geeft les aan onze slagwerkleerlingen.

Marieke van der Galiën neemt het jeugdorkest voor haar rekening en is betrokken bij muziekprojecten.

De lessen worden individueel of in groepsverband gegeven. Individueel is er elke week een les van 20 minuten, in groepsverband is de tijdsduur afhankelijk van de groepsgrootte.
Het basisinstrument is voor de jongere leerling meestal een bugel of trompet. In overleg met de docent en vereniging wordt er gekeken welk instrument het beste past, rekening houdend met de wensen van de leerling. Dit instrument wordt in bruikleen gegeven tegen een kleine huurprijs.

In de lessen is er aandacht voor praktisch spelen op een instrument en voor een theoretisch gedeelte. Dit laatste bestaat onder andere uit het leren lezen van muziek, kennis opdoen van de algemene muziekleer. Er wordt gewerkt uit verschillende boeken en hierbij wordt ook gebruik gemaakt van
zgn. meespeel-CD´s.

De lesboeken voor de eerste periode van 2 jaar worden in bruikleen gegeven.

Er worden jaarlijks in de provincie muziekexamens afgenomen. Na ongeveer 2 jaar les is het mogelijk om het A-examen te gaan doen. In totaal zijn er 4 muziekdiploma’s te behalen: A, B, C, D.

Voor meer informatie over de lessen en het lesgeld kunt u contact opnemen met de jeugdcontactpersoon of het bestuur via: info@wilhelminaleens.nl

Ook is altijd mogelijk om eens langs te komen op een repetitie-avond; dinsdag 19.30-21.30 uur Pro Rege Leens (Valge 22)