Geschiedenis

Wilhelmina door de jaren heen:

Vanaf 1932 bestaat de Christelijke Muziekvereniging Wilhelmina, dat betekent vele jaren van muziekgeschiedenis in Leens.
Leden kwamen en gingen, maar altijd was er een enthousiaste kern: het muziekkorps.
Op dit moment bestaat de vereniging uit 48 leden/leerlingen en is de muzikale leiding in handen van dirigent Henk Smit.
Het korps beschikt over prima instrumenten en goed opgeleide (jeugd)leden.
Een kijkje in de historie leert ons dat dit niet altijd zo is geweest…

Oprichting:

In de notulen van de oprichtingsvergadering op 14 december 1932 wordt gesproken van het Gereformeerde Muziekgezelschap te Leens.

Nergens wordt de naam “Wilhelmina” genoemd. Het eerste bestuur bestond uit: J. van der Molen (voorzitter), J.Blokzijl (secretaris), S. de Jong (penningmeester), P. Dijkhuis (muziekcommissaris) en P. Hoeksema (algemeen adjunct).
De 18-jarige Jan Zuidema uit Kruisweg werd benoemd tot dirigent. Een week later wordt de naam “Wilhelmina” in de notulen vermeld. De heer de Jong was ook lid van de muziekvereniging “Wilhelmina” te Zuidhorn; zo kwam men dus aan de naam.

Beginjaren:

Begin januari 1933 was het dan zover: er werd voor het eerst geblazen op de tweeëntwintig nieuw aangeschafte instrumenten. en had er blijkbaar zin in, want na de repetitie ging een aantal leden al spelende naar huis. Het bestuur kon dit niet tolereren en de leden die zich hieraan schuldig maakten moesten per keer een boete betalen van f 2,50. In de eerste jaren van de vereniging was het een komen en gaan van leden. Er waren zelfs leden die wel een instrument in hun bezit hadden, maar er nooit een noot op speelden.

De contributie bedroeg in die tijd 15 cent per lid, terwijl de dirigent f 2,- per avond ontving. In 1934 werd deelgenomen aan een concours in Grijpskerk, waar zowaar een eerste prijs en medaille werden behaald. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat er een oom van de dirigent in de jury zat. Een aantal jaren later ging Wilhelmina voor het eerst op mars door het dorp Leens. De kersverse leden van het orkest waren erg enthousiast. In de winter van 1940 kwamen enkele leden zelfs op de schaats van Zuurdijk naar de repetitie.

In 1950 werd de heer J.J. Koning dirigent, terwijl voor hem achtereenvolgens de heren Cleveringa uit Zuidhorn, Duisterwinkel uit Aduard en Oortman uit Leens de dirigeerstok hadden gehanteerd. Leuk detail: chocolademelk was in deze jaren blijkbaar volksdrank nummer 1, want er werd tijdens een jaarvergadering maar liefst 20 liter chocolademelk naar binnen gewerkt! In 1953 herdacht Wilhelmina haar 20-jarig jubileum en werd er voor het eerst mars gelopen met twee vlaggen: de Nederlandse en de Groninger vlag.

Uitbreiding:

Een jaar later werd de vereniging uitgebreid met een drumband. De drumband bestond in die jaren nog volledig uit tamboers. Eind 1954 werd er een mars gehouden door Leens. Vanwege de duisternis werd er gebruik gemaakt van fakkels. Waarschijnlijk waaide het hard, want de fakkels veranderden in een compleet vuurwerk. Verder werd er in 1956 een taptoe gehouden, wat voor de vereniging iets bijzonders was. In dit jaar vonden eveneens de eerste optredens van de boerenkapel “de Marnebloazers” plaats. Het concert ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Wilhelmina ging niet door, omdat de instrumenten volgens de dirigent in zo’n slechte staat waren dat er onmogelijk een concert op gespeeld kon worden. Daarom werd er door een aantal leden ijverig Persil-bonnetjes gespaard om de kas te spekken. Het donateursconcert moest in 1959 worden afgelast omdat de instrumenten er nog steeds niet waren. Wel werden er twee marstrommen aangeschaft. Uiteindelijk kende de gemeente Wilhelmina een renteloze lening toe, zodat er nieuwe instrumenten konden worden aangeschaft en het 25-jarig jubileum alsnog kon worden gevierd. Ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de Muziekbond mocht Wilhelmina in 1960 meedoen aan een mars door Groningen. Eind jaren 60 ging Wilhelmina naar Hoogeveen voor een “Toogdag”.

In 1970 werd Wilhelmina verder uitgebreid met een majoretteafdeling. Wilhelmina in het PSV-stadion Het 40-jarig jubileum werd gecombineerd met de overdracht van nieuwe uniformen. In 1975 werd het 25-jarig dirigentschap van de heer J.J. Koning gevierd. Koning ontving van de Muziekbond een gouden insigne en oorkonde. Zeer bijzonder was het optreden van de vereniging op het voetbalveld van PSV in Eindhoven. De plaatselijke muziekvereniging Wilhelmina aldaar had ter gelegenheid van hun jubileum korpsen met dezelfde naam uitgenodigd om het speciaal voor deze dag gecomponeerde stuk “Wilhelmina” uit te voeren. Uiteindelijk werd er met maar liefst twaalf korpsen opgetreden.

In 1982 werd er een volledig nieuw instrumentarium aangeschaft en werd het 50-jarig jubileum gevierd door middel van een groots concert.

Ter gelegenheid van het 55-jarig jubileum organiseerde Wilhelmina een muzikale happening in de sporthal van Leens. Tijdens deze avond werd er voor het eerst opgetreden met de nieuwe trommen en lyra’s van de drumband. Op uitnodiging van het stadsbestuur van Antwerpen gaf Wilhelmina eind jaren 80 een concert in deze Belgische stad. Veel oudere leden van de vereniging hebben zeer goede herinneringen aan deze bijzondere reis. Wilhelmina vierde haar 60-jarig jubileum met een groot concert. Tijdens dit concert werden de nieuwe uniformen gepresenteerd. Daarnaast nodigde Wilhelmina in het kader van haar jubileumactiviteiten het Utrechts Byzantijns Koor uit om een concert te geven in de Petruskerk. In 1997 nam dirigent J.J. Koning afscheid. Koning dirigeerde de fanfare maar liefst 45 jaar en heeft in deze tijd ontzettend veel voor de vereniging gedaan. Hij was niet alleen dirigent van het orkest maar ook van de drumband. Verder verzorgde hij jarenlang de opleiding van muzikanten. Ter gelegenheid van het afscheid werd een groot concert georganiseerd. Tijdens dit afscheidsconcert bespeelde organist Piet Wiersma het orgel in de Andreaskerk en werd er een muziekstuk voor orgel en orkest ten gehore gebracht. De heer Koning werd als orkestdirigent opgevolgd door Reinder Klei. Wim Kuipers werd als instructeur van de drumband benoemd. Een aantal jaren later werd de drumband helaas opgeheven wegens een gebrek aan leden. Achtereenvolgens staat Wilhelmina onder leiding van de dirigenten Marc van Dijk, Bonne IJlstra, Geert Bruinsma, Bienze IJlstra en Durk Krol.

(Bron: Historisch overzicht van 1932 t/m 1982, opgesteld door A. Ritsema in 1983)

Recente historie:

In 2007 viert Wilhelmina uitgebreid haar 75-jarig bestaan met diverse concerten. In november van dat jaar organiseerde Wilhelmina een Galaconcert met een groot koor en het Klezmerorkest “ Di Gojim”.
In 2008 neemt dirigent Bienze IJlstra het stokje over van Geert Bruinsma. Bienze ging aan de slag en na een jaar won Wilhelmina de eerste prijs op het bondsconcours te Hoogezand.
Het blauwe uniform is in 2010 vervangen door een zwarte outfit met blauwe accenten.
Een vast hoogtepunt is inmiddels het jaarlijks Oranjeconcert op de Koningsdag. Wilhelmina wist bekende artiesten naar Leens te halen. Femke IJlstra (saxofoon) en Frans Aerst Burghgraef (euphonium) , Kunstfluiter Geert Chatrou, zangduo Fardou van der Woude en Udo Kuipers, violiste Astrid Gordijn, Euphoniumspeler Robbert Vos, saxofoonkwartet Syrène, trompettist Omar Tomasoni en percussionist Ido Gerard Kempenaar.
In 2013 werd Wilhelmina kampioen op het ONFK en een jaar later volgende promotie naar de derde divisie.
Het 85-jarig bestaan is gevierd met een jubileumconcert op 4 november 2017.

Eind 2019 neemt IJlstra afscheid van onze vereniging en neemt Durk Krol het dirigeerstokje over. Helaas komen we dan terecht in de Coronapandemie periode en mogen wij niet veel organiseren. 

Vanaf 2021 is Henk Smit dirigent van onze vereniging en in 2022 mogen wij ons 90 jarig bestaan vieren met een goot jubileumconcert m.m.v. zangeres Pascale Kuiper.

Voorjaar 2023 doet Wilhelmina na 10 jaar weer mee aan het ONFK in Drachten en behaald de tweede prijs binnen de derde divisie. Weer een geweldige prestatie.