Schoolprojecten

Schoolproject 2012

Schoolproject 2016

Op christelijke Dalton basisschool de Regenboog te Leens werd het blaasinstrument geïntroduceerd door leraren Jan Werkman en Matthijs Leffers.

Scrooge musical 2016

in december 2016 werd in samenwerking met alle basisscholen de musical 'Scrooge' opgevoerd georganiseerd door Wilhelmina en de drie basisscholen in Leens. Locatie; sporthal Leens

Schoolproject 2019

muziekproject gehouden op Chr. basisschool 'de Regenboog' te Leens. Voorjaar 2019

Schoolproject 2020

Muziekproject met 50 leerlingen van groep 5 en 6 . Alle basisscholen te Leens