Acties

Wilhelmina organiseert elk jaar verschillende acties om de kas van de vereniging te spekken.

Financiën zijn nodig voor elke vereniging om te kunnen functioneren. Een muziekvereniging is wat dat betreft een dure club: aanschaf en onderhoud van instrumenten, aanschaf bladmuziek; deze zaken vergen veel van het budget. Daarnaast zijn er veel bijkomende kosten; huur oefenruimte, salarissen dirigent en docenten. Hoewel er natuurlijk door de leden contributie wordt betaald en lesgeld voor de opleiding, is het noodzakelijk om door middel van diverse acties het financiële plaatje rond te krijgen. Hier volgt een overzicht van de diverse acties in het dorp Leens:

Worstactie (medio maart)

Oliebollenactie (31 december)

Oud papieractie(2e zaterdag van de maand)

Er is ook een groot aantal donateurs dat de vereniging steunt met een financiële bijdrage.

En natuurlijk zijn wij ook blij met de bijdrage’s van onze sponsoren die u rechts van de pagina’s in beeld ziet.