Bestuur

Bestuur Wilhelmina:

Voorzitter: Marja Leffers – Koning. voorzitter@wilhelminaleens.nl

Secretaris: vacant. info@wilhelminaleens.nl

Penningmeester: Reinder de Vries. penningmeester@wilhelminaleens.nl

Algemeen lid: Tineke Werkman. r.devries@wilhelminaleens.nl

Algemeen lid: Klaas van Huis. kvanhuis@wilhelminaleens.nl