Bestuur

Bestuur Wilhelmina:

Voorzitter: Marja Leffers – Koning. voorzitter@wilhelminaleens.nl

Secretaris: Judith Veenstra. info@wilhelminaleens.nl

Penningmeester: Gerard Spoelman. penningmeester@wilhelminaleens.nl

Algemeen lid: Reinder de Vries. r.devries@wilhelminaleens.nl

Algemeen lid: Klaas van Huis. kvanhuis@wilhelminaleens.nl